ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

08/10/2018 14:10  -  1 αναγνώσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 12   Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Παρουσίαση Β΄ φάσης της μελέτης (master Plan)  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ).
  2. Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2018.
  3. 4η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 Δ.Λ.Τ.Σ.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Αποκομιδή υγρών αποβλήτων από  Δεξαμενές» του Δ.Λ.Τ.Σ».
  5. Αίτημα παραχώρησης χώρου προσωρινής εναπόθεσης ανεμογεννητριών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ