ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

28/09/2018 13:53  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  28  Σεπτεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω  θέμα:

 

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικής προθεσμίας για την υπηρεσία «αποκομιδή υγρών αποβλήτων από δεξαμενές του Δ.Λ.Τ.Σ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ