Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

06/10/2017 13:19  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                  

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2017  Τετάρτη και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σητείας.

              2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.       

             3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών «καθαρισμός wc» ποσό

                 622,80 €.

             4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια –εγκατάσταση βυθιζόμενου συστήματος

                 αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στην χερσαία ζώνη Λιμένος Σητείας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ