ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

23/08/2019 14:28  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 29 Αυγούστου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας με κατασκευή έργου (ανακατασκευή υφιστάμενης πέργκολας-τέντας και κατασκευή νέας πέργκολας-τέντας), έτους 2019, στον Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο απέναντι του καταστήματος του  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ