ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

19/10/2018 15:36  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 22   Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

1. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, στην Κουβαράκη Αικατερίνη για

    τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  , απέναντι  του καταστήματος της «κατηγορία iv,επιχείρηση

    μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος καθώς και πρόχειρου γεύματος».

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια ξυλείας».

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

    και φωταγωγήσεων».

4. Βεβαίωση εσόδου στην Στέλλα Κωνσταντίνα για την λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ