ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

30/10/2018 13:49  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 2   ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ έτους 2018 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σητείας.

2. Βεβαίωση (εσόδου) για κατάληψη χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας από τον Φραγκιαδάκη   Στυλιανό για το έτος 2018

3. Βεβαίωση (εσόδου) για κατάληψη χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας από την Κουβαράκη Αικατερίνη για το έτος 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ