ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

07/08/2018 14:15  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  10  Αυγούστου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «αμοιβή Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017».
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού λιμένα Σητείας            (προσκρουστήρες- pillars κ.λ.π.» προμήθεια μετρητών παροχής νερού και ρεύματος.
  1. Συμπλήρωση της αριθ. 13-2018 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  του καταστήματος της «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού Κ. Καραμανλή 4.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ