ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

28/06/2018 07:58  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  29  Ιουνίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Μηχανογραφική  Υποστήριξη για την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Δ.Λ.Τ.Σ».
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια Υλικών εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004»
  3.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων».
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια προγράμματος για τη διαχείριση των στατιστικών στοιχείων για τον κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΈΣ».
  5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Μαλλιαρουδάκη Αναστασία  για τοποθέτηση στάντ , έμπροσθεν  του καταστήματος της «είδη λαϊκής τέχνης», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10».
  6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Δανδουλάκη Μαρία  για τοποθέτηση στάντ , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 22.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ