ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

24/12/2018 12:24  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 28   Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΣΑΕ 189 (ΑΔΑ: ΩΜΦ24653ΠΩ-1ΑΕ) και ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την εκταμίευση του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους  2018 Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Σητείας.          

3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Χριστιά Αντώνιο      για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Πιτσαρία - Εστιατόριο  επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 191».

4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Μητσακάκη Παναγιώτη  εκπρόσωπος της «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στην Στέλλα Κωνσταντίνα για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών , απέναντι πλατείας ηρώων Πολυτεχνείου.

6.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Ψαράκη Θεόδωρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  (ΟΥΖΕΡΙ) - ΤΑΒΕΡΝΑ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 60.

7. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Παθιάκη Μιχαήλ για

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ», επί της οδού Κ. Καραμανλή 16.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ