Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

30/10/2017 08:01  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                  

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 Πέμπτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση του  σχεδίου προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων του Δ.Λ.Τ. Σητείας οικονομικού έτους  2018.

2. Έγκριση  Γ΄ τριμηνιαίας έκθεση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017.

3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ