ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Δ.Λ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

20/02/2019 12:37  -  1 αναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ