ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/08/2019 14:27  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 7 Αυγούστου έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019 Δ.Λ.Τ.Σ.
  2. Συμπλήρωση  της αριθ. 26/2019 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στην Α. Κουνελάκης –Π. Φωτεινός & ΣΙΑ ΕΠΕ (ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ) απέναντι του καταστήματος τους «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 161».
  3. Συμπλήρωση της αριθ. 27/2019 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στον Παπακωνσταντίνου Αντώνιο  απέναντι του καταστήματος τους «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 160».
  4. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στον Δερμιτζάκη Νικόλαο απέναντι του καταστήματος του  «καφεζυθαστιατόριο» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 52.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ