Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 30/9/2017

10/10/2017 12:23  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 30/9/2017