Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/10/2017

09/11/2017 09:05  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/10/2017